УПИС У ПРВИ РАЗРЕД – НОВОСТИ

Родитељи деце која ове године уписују први разред основне школе имаће могућност да приликом уписа у школу поднесу захтев којим ће школа у њихово име електронским путем прибавити докумената потребна за упис (извод из матичне књиге рођених и пријава пребивалишта). Родитељи који то желе и даље могу наведена документа достављати у папирној форми.

Author