ЕВРОПСКИ ДАН ПАРКОВА

Ученици трећег разреда су у оквиру обележавања Европског дана паркова 24. маја упознали Парк као животну заједницу. Кроз истраживаче задатке упознали су историју настанка Парка, објекте у њему, изворе миниралне воде,  вегетацијске, флористичке  и фаунистичке одлике, правила понашања у парку, културно- историјски и уметнички значај  нашег парка. Користећи план парка проналазили су 63 скулптуре, записивали њихове називе, цртали, сликали се  и у уживали у тимском раду на свежем ваздуху.

Author