ШКОЛЕ ЗА 21. ВЕК

У нашој школи се одржава тродневна обука у периоду од 3. до 5. октобра 2019. за наставнике из школа наше општине. Организатори обуке су Министарство просвете, науке и технолошког развоја и организација British council, а у оквиру програма „Школе за 21. век“. Циљ програма је да подржи развој способности критичког мишљења и вештина решавања проблема и програмирања у току редовних и ваннаставних школских активности.

Author