ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ:

 

Директор школе: Синиша Јовановић

Помоћник дир.школе: Татјана Радовић

Педагог школе: Бојана Пауновић

Психолог школе: Јелена Луцић-Буловић

Библиотекар: Тијана Тимотијевић

Секретар школе: Драгана Вукић

Административни радник: Милан Марковић, Катарина Пауновић

Шеф рачуноводства: Оливера Луковић

 

 

    РАЗРЕДНА НАСТАВА

 I  РАЗРЕД

I-1 Вера Николић, професор разр. наставе

I-2 Ђорђе Павловић, професор разр. наставе

I-3 Биљана Вилотијевић, професор разр. наставе

I-4 Гордана Балтић, професор разр. наставе

 

II  разред

II-1 Маја Продановић , професор разр. наставе

II-2 Марија Луковић, професор разр. наставе

II-3 Зоран Станисављевић, наставник разр. наставе

II-4 Јелена Томковић, професор разр. наставе

II-5 Јасна Живковић, професор разр. наставе

     

III разред

III-1 Гордана Стефановић, професор разр. наставе

III-2Јелена Антонијевић, професор разр. наставе

III-3 Миланка Малишић, наставник разр. наставе

III-4 Тања Матић, професор разр. наставе

III-5 Славица Николић, професор разр. наставе

 

IV разред

IV-1 Анђелка Јовановић, наставник разр. наставе

IV-2 Десанка Стевановић, професор разр. наставе

IV-3 Мирјана Ранитовић, професор разр. наставе

IV-4 Слађана Миленковић, професор разр. наставе

IV-5 Наташа Лекић, професор разр. наставе

IV-6 Зорица Марковић, професор разр. наставе 

 

  ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

Сена Ткалец, професор

Марина Младеновић, професор

Јулијана Златковић, професор (Гордана Митровић)

Јелена Пољаковић, професор (Љиља Ђорђевић)

Нина Ракоњац, професор

 

МАТЕМАТИКА

Анђелка Марковић, професор

Јована Лазовић, професор

Милош Петровић, професор

Јелена Радовановић, професор (Александра Јанићијевић)

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Снежана Арсенијевић, наставник

Јагода Поповић, професор

Лидија Милетић, професор

Јелена Симић, професор

 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

Лидија Недељковић, професор

Бојан Шаргић, професор

 

БИОЛОГИЈА

Вања Кубуровић, професор

Наташа  Матић, професор

 

ИСТОРИЈА

Драгана Костић, професор

Јована Петровић, професор

 

ГЕОГРАФИЈА

Валентина Фетаховић, професор

Душан Станисављевић, професор

 

ФИЗИКА

Данијела Митровић, професор

Биљана Вујановић, професор

 

ХЕМИЈА

Дарко Вукићевић, професор

Јелена Ранковић, професор (Бојана Станковић)

 

ТЕХНИЧКО  И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

Виолета Мирковић, професор

Дејан Павловић, професор

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА; ХОР И ОРКЕСТАР

Катарина Митровић, професор

Љубица Поповић, професор

 

ЛИКОВНА  КУЛТУРА; ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ

Зоран Бановић, наставник

Анђелина Туцаковић, професор

Никола Благојевић, професор

Бојана Јоксимовић, професор

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Банић Бранислав, професор

Павле Стојановић, професор

Звонко Банковић, професор

Марија Кухаровић, професор

 

ВЕРСКА НАСТАВА

Миљан Јокић

Ненад Беговић

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Нела Стојиљковић, професор

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Сања Павловић, наставник

Александар Ракочевић, професор

 

РУКЕ У ТЕСТУ

Бојана Станковић, професор

 

ДОМАЋИНСТВО

Тијана Лукић, професор

 

 

ПОСЛУЖИТЕЉИ (захваљујући којима су просветни саветници оценили нашу школу као једну од најчистијих и науређенијих у округу):

Миленко Пауновић – домар

Марковић Александар – ложач

Емилија Јовановић– сервирка

Иванка Пауновић – спремачица

Јасенка Ђапић – спремачица

Олгица Ђорђевић – спремачица

Тања Вујановић – спремачица

Радисављевић Милена – спремачица

Весна Радовановић – спремачица

Зорица Благојевић – спремачица

Лела Андрић – спремачица

Олга Белоица – спремачица

Бранка Ковачевић – спремачица