Образовно-васпитни рад се одвија у преподневној и поподневној смени:

·                         I смена од 8 до 13:25 часова

·                        II смена – од 13:30 часова до 18:55 часова

Распоред одељења по сменама:

Ø                       5. и 7. разреди, 11, 12, 15, 21, 23, 32, 33, 43, 44, 45, 46

Ø                       6. и 8. разреди, 13, 14, 22, 24,25, 31, 34, 35, 41, 42

Наставни процес се одвија по програму петодневне наставне семице.

Промена смена се врши на 15 дана.