Образовно-васпитни рад се одвија у преподневној и поподневној смени:

·                         I смена од 8 до 13:25 часова

·                        II смена – од 13:30 часова до 18:55 часова

РАСПОРЕД ОДЕЉЕЊА ПО СМЕНАМА ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ:

              5. и 7. разред и одељења  1/2, 1/5, 2/3, 2/4, 2/5, 3/1, 3/2, 4/1, 4/3

              6. и 8. разред и одељења 1/1, 1/3, 1/4, 2/1, 2/2, 3/3, 3/4, 4/2, 4/4, 4/5

Наставни процес се одвија по програму петодневне наставне семице.

Промена смена се врши на 15 дана.