7/1        Невена Прекић         Василије Јефтић

7/2        Милина Спасић        Богдан Божић

7/3       Наталија Марковић   Теодора Бубања

7/4        Марија Ризнић          Матеја Павловић

7/5        Нина Мирковић         Срећко Грујић

8/1       Матија Поповић         Маша Мирковић

8/2        Мина Ерцег                 Вукан Пејовић

8/3        Љубица Ћировић     Немања Анић

8/4        Ана Јаковљевић        Јована Устић

8/5        Ана Билбија                Вук Јанковић