*ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА 2018/19.*

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ДАН

ЧАС

Зорица Марковић

Понедељак

2.

Марина Томковић

Среда

2.

Мирјана Ранитовић

Среда

2.

Слађана Миленковић

Понедељак

2.

Наташа Лекић

Понедељак

2.

Вера Николић

Петак

2.

Ђорђе Павловић

Среда

1.

Биљана Вилотијевић

Четвртак

3.

Гордана Балтић

Четвртак

4.

Маја Продановић

Петак

1.

Марија Луковић

Понедељак

3.

Зоран Станисављевић

Петак

2.

Јелена Томковић

Понедељак

2.

Јасна Живковић

Уторак

3.

Гордана Стефановић

Среда

1.

Јелена Антонијевић

Петак

3.

Миланка Малишић

Петак

 

Тања Матић

Среда

3.

Славица Николић

Среда

2.

Лидија Милетић

Понедељак

4.

Гордана Митровић

Понедељак

4.

Душан Станисављевић

Четвртак

5.

Лидија Недељковић

Среда

3.

Наташа Матић

Уторак

4.

Дејан Павловић

петак

3.

Биљана Вујановић

Петак

4.

Валентина Фетаховић

Понедељак

2.

Катарина Митровић

Среда

3.

Јована Петровић

Среда

4.

Анђелка Марковић

Уторак

3.

Сена Ткалец

Петак

4.

Бранислав Банић

Понедељак

2.

Банковић Звонко

Четвртак

4.

Вања Кубуровић

Среда

4.

Милош Петровић

Уторак

3.

Бојан Шаргић

Уторак

3.

Јелена Симић

Петак

3.

Снежана Арсенијевић

Петак

6.

Нина Ракоњац

Уторак

2.

Јелена Медаковић

Среда

3.

Виолета Мирковић

Петак

3.

Јагода Поповић

Уторак

3.

Љиља Ђорђевић

 

Понедељак

3.

Јована Лазовић

Четвртак

2.

Александра Јанићијевић

Уторак

2.

Драгана Костић

Понедељак

1.

Дарко Вукићевић

Четвртак

4.

Јелена Пољаковић

Среда

6.

Гордана Митровић

Понедељак

4.