О ШКОЛИ

        Основна школа “Милан Илић Чича” у Аранђеловцу  као осморазредна школа почиње са радом 1955. спајањем дотадашње четвороразредне Гимназије. Све до 12.04.1955. године њен званични назив био је осморазредна школа. 
Од 01.09.1959. године Одлуком Народног Сабора општине Аранђеловац, од када и правно постоји, почиње са радом под данашњим именом “Милан Илић Чича” 
        Школа “Милан Илић Чича” се налази у улици Књаза Милоша 88 у центру града . Локација школе доступна је ученицима тако да ученици већином долазе пешице
 
 
ШКОЛА И ЊЕНА ОКОЛИНА
 
        Околина школе и целокупно природно и друштвено окружење имају утицаја на концепцију школског програма, у том смислу што се окружење користи као ресусрс за планирење и реализацију различитих садржаја и активнопсти из школског програма.
         Важни објекти у окружењу школе су: Центар за културу са богатим оразовним и културним садржајима, основна музичка школа “Петар Илић”, Гимназија “Милош Савковић”, спортска хала града, парк буковичке бање, музеј града , пећина “Рисовача”, српска православна црква светог Арханђела Михајла, библиотека града, Парк са изворима минералне воде Књаз Милош, индустрија неметала, медији РТВ “Сунце” и РТВ “Шумадија”.
 
 
ШКОЛСКИ ПРОСТОР

    Настава  се одвија у два објекта са укупном површином од 4012м2 и са школским двориштем површине 97 ари.
 
КОНТАКТ
 
ОШ “МИЛАН ИЛИЋ ЧИЧА”
Књаза Милоша 88
34300 Аранђеловац
тел. 034/711-515
факс. 034/701-360
Е-mail: armic@open.telekom.rs

 
 
Go to Top