ЗАПОСЛЕНИ

ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ:

 

Директор школе:  Синиша Јовановић

Педагог школе: Бојана Пауновић

Психолог школе: Јелена Луцић-Буловић

Библиотекар: Тијана Тимотијевић

Секретар школе: Драгана Вукић

Административни радник: Оливера Луковић, Милан Марковић

Шеф рачуноводства: Весна Луковић

 

РАЗРЕДНА НАСТАВА

 

 

 

I  РАЗРЕД

 

I-1 Вера Николић, професор разр. наставе

I-2 Ђорђе Павловић, професор разр. наставе

I-3 Татјана Радовић, професор разр. наставе

I-4 Гордана Балтић, професор разредне наставе

 

II разред

II-1  Маја Продановић, професор разредне наставе

II-2  Марија Луковић, професор разредне наставе

II-3  Зоран Станисављевић, наставник разредне наставе

II-4  Јелена Томковић, професор разредне наставе

II-5  Јасна Живковић, професор разредне наставе

 

 

III  разред

III-1 Гордана Стефановић, професор разр. наставе

III-2 Јелена Антонијевић, професор разр. наставе

III-3 Миланка Малишић, наставник разр. наставе

III-4 Тања Матић, професор разр. наставе

III-5 Славица Николић, професор разр. наставе

 

 

IV разред

IV-1  Анђелка Јовановић, наставник разр. наставе

IV-2  Десанка Стевановић, професор разр. наставе

IV-3  Мирјана Ранитовић, професор разр. наставе

IV-4  Слађана Миленковић, професор разр. наставе

IV-5  Наташа Лекић, професор разр. наставе

IV-6  Зорица Марковић, професор разр. наставе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

Сена Ткалец, професор

Марина Максимовић, професор

Јулијана Златковић, професор

Јелена Пољаковић, професор

Нина Ракоњац, професор

МАТЕМАТИКА

Анђелка Марковић, професор

Јована Лазовић, професор

Јелена Радовановић, професор

Милош Петровић, професор

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Снежана Арсенијевић, наставник

Јагода Поповић, професор

Лидија Милетић, професор

Јелена Симић, професор

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

Лидија Недељковић, професор

Бојан Шаргић, професор

БИОЛОГИЈА

Вања Кубуровић, професор

Наташа  Матић, професор

ИСТОРИЈА

Драгана Костић, професор

Дејан Бајовић, професор

ГЕОГРАФИЈА

Валентина Фетаховић, професор

Душан Станисављевић, професор

ФИЗИКА

Данијела Митровић, професор

Биљана Вујановић, професор

ХЕМИЈА

Дарко Вукићевић, професор

ТЕХНИЧКО  И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

Виолета Мирковић, професор

Дејан Павловић, професор

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Катарина Митровић, професор

Бојана Србљак, професор

ЛИКОВНА  КУЛТУРА

Бојана Јоксимовић, професор

Зоран Бановић, наставник

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Банић Бранислав, професор

Драган Милановић, професор

Звонко Банковић, професор

ВЕРСКА НАСТАВА

Миљан Јокић

Ненад Беговић

ГРАЂАНСКО

Нела Стојиљковић, професор

ИНФОРМАТИКА

Сања Павловић, наставник

Биљана Вујановић, професор

ПОСЛУЖИТЕЉИ (захваљујући којима су просветни саветници оценили нашу школу као једну од најчистијих и науређенијих у округу):

Иванка Пауновић – спремачица

Емилија Јовановић – сервирка

Миланко Пауновић – домар

Јасенка Ђапић – спремачица

Олгица Ђорђевић – спремачица

Taња Вујановић – спремачица

Радисављевић Милена – спремачица

Марковић Александар – ложач

Весна Радовановић – спремачица

Зорица Благојевић – спремачица

Лела Андрић – спремачица

Олга Белоица – спремачица

Бранка Ковачевић – спремачица

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to Top