ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

   

     У оквиру ОШ“Милан Илић Чича“, од 3. септембра школске 2012/2013.године, почело је са радом одељење продуженог боравка, за децу која пре и после наставе време проводе у школи.

Циљ рада продуженог боравка је да помогне деци у учењу и усвајању знања, изради домаћих задатака, да подстиче дружење, тимски рад, толеранцију и сарадњу међу децом, као и да рационално испуни њихово слободно време и задовољи њихове потребе. Организованим активностима у продуженом боравку, остварују се бројни педагошки, психолошки и социјални задаци, који су тесно повезани и чине јединство.

Структуру васпитне групе у нашој школи чине ученици првог и другог разреда.

Рад у боравку је организован у две смене – прва у времену од 8:00h до 13:00h, а друга смена од 12:00h до 17:00h.

У том периоду за децу је организован ручак као и низ активности:

-Самосталан рад ученика (израда домаћих задатака из математике, српског језика);

-Слободно време (игре у учионици и на отвореном простору, гледање ТВ-програма, читање песама и прича, активности по избору ученика);

 ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК:

Р.б.

ПРОФЕСОР РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

1.

Петар Павловић

 
   2.  Маја Продановић  

 

РАДНО ВРЕМЕ ОД:  8h  ДО 17:30h

 

 

 

АКТИВНОСТИ

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ВРЕМЕ

ПРЕ И ПОСЛЕ ПОДНЕ

ДАНИ

Израда домаћих задатака и пружање помоћи у учењу

Ученици израђују домаће задатке уз помоћ наставника

9-10:30

14:00-15:30

Уторак, среда и четвртак и петак по потреби

РУЧАК

 

Ученици имају заједнички ручак

12:45-13:15

СВАКИ ДАН

 

СЛОБОДНА ИГРА И ОДМОР

Играње друштвених игара, играње игара по слободном избору,рад на рачунару,гледање ТВ-а…

11:30-12:45

13:15-14:00

СВАКИ ДАН

 

МУЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ

Активности се остварују путем ритмичке секције, фолклорне секције, плеса и певања

10:30-11:30

15:30-17:30

ПОНЕДЕЉАК

 

 

ЛИКОВНЕ АКТИВНОСТИ

Ученици цртају и сликају, праве предмете од различитих материјала

10:30-11:30

15:30-17:30

УТОРАК

ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ

 

Организовано играње дечијих и спортских игара, организоване шетње,вежбе обликовања,примена корективних вежби

10:30-11:30

15:30-17:30

СРЕДА

 

 

ДРАМСКЕ АКТИВНОСТИ

 

Вежбање читања драмског текста,читање по улогама,драматизација

10:30-11:30

15:30-17:30

ЧЕТВРТАК

 

 

НАУЧИМО ДА СЕ ДРУЖИМО

 

Разговор о актуелним ситуацијама и дешавањима у школском животу

10:30-11:30

15:30-17:30

ПЕТАК

Go to Top