СМЕНЕ

 

РАСПОРЕД СМЕНА, РИТАМ РАДНОГ ДАНА

 

Рад  школе организован је у две смене: преподневна и поподневна.

·          Прва смена  од 8,00  до 13,25 часова;

·         Друга смена од 13 ,30 до 18,25 часова;

 

          У оквиру ових смена одвија се целокупан васпитно – образовни рад школе.

          Наставни процес се одвија по програму петодневне наставне седмице.

          Дежурство наставника траје од 7 до 13 часова и од 13 до 18 часова.

 

 

ПРВА СМЕНА

5 . и 7. разреди , 1/2 1/4 1/5  2/1   2/4  2/5  3/1  3/2  3/6  4/3  4/4   

ДРУГА СМЕНА

6. и 8. разреди, 1/1  1/3  2/2  2/3  3/3  3/4   3/5  4/1  4/2  4/5

 

 

         Промена смена се врши петнаестодневно.

Go to Top