ИЗБОРНА НАСТАВА

 

Разред

 

 

Број ученика за Грађанско васпитање

Број Група

Број ученика за Верску наставу

Број група

I

47

5

78

5

II

63

5

73

4

III

77

5

73

4

IV

64

5

61

4

V

49

3

95

5

VI

61

3

68

3

VII

35

2

98

5

VIII

83

5

43

2

Укупно

479

33

589

32

 

            Ученици разредне наставе као  изборни предмет са листе В похађају Од играчке до рачунара.

          Ученици предметне наставе као изборни предмет са листе В похађају Информатику и рачунарство 5/1,2,3,(4,5); 6/(1,2,5),(3,4); 7/(1,2),3,4,5; 8/1,(2,5),3,4

Хор и оркестар 5/(1,2,3),(4,5); 6/(1,2,3),(4,5); 7/(1,2),(3,4); 8/(2,3),(4,5) 

Цртање, сликање и вајање 5/(1,5)

Шах 5/(1,2,3,4); 7/(1,2,3,5)

Go to Top