ПОСЕТЕ-ПЛАН РАДА

 

Разред

 

Посета

Од I до

IV

Посета парку Буковичке Бање, Дому здравља, болници, пошти, пијаци, фабрикама и значајним историјским местима у ближој околини

 

·        Посете реализовати током целе школске године имајући у виду  2-3 полудневна изласка у ближу и даљу околину, у циљу остваривања реализације наставних садржаја.

·        Екскурзије се изводе од  V  до VII разреда у трајању од 1 до 2 дана а за ученике VIII разреда до 3 дана.

·        Свака мора имати писмено обрађен садржај и програм екскурзија, које састављају стручне вође и предметни наставници.

·        Стручни вођа екскурзије је одговоран за организацију, спровођење и остваривање садржаја програма екскурзије, а по повратку он подноси школи извештај о реализацији екскурзије.

Go to Top