ЗАВРШНИ ИСПИТ

На крају осмог разреда

          Крај осмог разреда појединим ученицима доноси недоумице. Треба донети једну од важних животних одлука која ће у великој мери утицати на њихову будућност. Опредељење за једно занимање или школу одређује садржај и квалитет будућег живота ученика.

         Током досадашњег школовања било је прилике да ученици чују о различитим занимањима и средњим школама, али пре доношења коначне одлуке потребно је да се додатно информишу из различитих извора (наставници, другови, педагог, психолог, стручњак за тржиште рада, интернет, итд.). Важно је да ученик сагледа своја интресовања, склоност одређеним предметима и активности којима се бави у слободно време.

        Поред показаног интресовања за одређену школу важна је и објективна процена о способностима и особинама ученика и реалним шансама да се упише у жељену школу.

Пошто се ученици разликују и по успеху, и по способностима и особинама личности, не треба да се поведу за избором друга и жеља родитеља, јер то није прави начин опредељивања.

         Неодлучни ученици, и они који су несигурни у свој избор, могу савет потражити у педагошко психолошкој служби где се могу испитати њихова професионална интресовања и способности и где могу доботи корисне информације везане за школе.

Завршни испит

       Завршне испите полагаће сви ученици који с успехом заврше осми разред основне, а овим испитима проверавају се и оцењују знања и вештине које су стекли током школовања.

      Завршни испит ће се постепено мењати по обиму и структури до 2014.године када ће бити реализован у пуном обиму. Промене се односе на повећање броја предмета који се полажу и на број непознатих задатака у тестовима.

      Завршни испит у 2010/2011-ој неће се много разликовати од досадашњих квалификационих испита за упис у средњу школу. Овај испит ће се вредновати приликом уписа у средње школе тако да ће завршни испит, од укупно 100 поена, носити 40, а успех ђака током основног школовања носиће 60 поена.

       Испит ће бити организован у јуну месецу, и састојати се од два предмета: српски односно матерњи језик и математика.

       Завршни испит спровешће се током два дана (један дан – један предмет). Испит за сваки предмет трајаће 120 минута.

      Завршни тестови имаће 50% потпуно познатих задатака, претходно објављених у збирци задатака, 25% делимично познатих задатака насталих делимичном изменом задатака и 25% задатака чији садржаји нису објављени у збирци, дакле непознати.

Поново о завршном испиту

     У прошлогодишњем издању „Гласа школе“ писали смо о завршном испиту који полажу сви ученици који са успехом  заврше осми разред.

   У школској 2011/12-ој години завршни испит се неће много разликовати од прошлогодишњег. Друга генерација ученика која полаже завршни испит такође полаже испит из два предмета: српски односно матерњи језик и математика. Успех на испиту се вреднује приликом уписа средње школе, а то значи да од укупно 100 поена колико ученик може да оствари, 40 поена носи завршни испит, а 60 поена успех ученика током основног школовања.

   Једина промена у односу на прошлогодишњи завршни испит је у проценту познатих/непознатих задатака у  тесту. Завршни тест у 2010/11-ој години се састојао од 50% потпуно познатих задатака (претходно објављеним у Збирци задатака), 25% делимично познатих задатака и 25% потпуно непознатих задатака. Овогодишњи завршни тест ће се састојати од 25% потпуно познатих задатака, 25% делимично познатих задатака и 50% потпуно непознатих задатака (задаци чији садржаји и решења нису садржани у збирци).

     Ове измене су један од корака ка коначном облику завршног испита који ће бити реализован школке 2013/14. године. Коначан облик завршног теста састојаће се од три теста: из српског (матерњег) језика, математике и комбинованог теста из науке (историја, биологија, географија, хемија и физика).  Садржаће само непознате задатке.

kalendar upisnih aktivnosti

Go to Top