ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ:

Директор школе: Синиша Јовановић

Помоћник директора школе: Мирјана Ранитовић

Педагог школе: Бојана Пауновић

Психолог школе: Јелена Луцић-Буловић

Библиотекар: Тијана Тимотијевић

Секретар школе: Јелена Пајевић

Административни радник: Милан Марковић

Шеф рачуноводства: Оливера Луковић

 

РАЗРЕДНА НАСТАВА

I разред

I-1 Гордана Стефановић, професор разр. наставе

I-2 Јелена Антонијевић, професор разр. наставе

I-3 Лидија Ћирић, професор разр. наставе

I-4 Тања Матић, професор разр. наставе

I-5 Славица Николић, професор разр. наставе

II  разред

II-1 Зорица Марковић, професор разр. наставе

II-2 Дијана Игњатијевић, професор разр. наставе

II-3 Никола Димитријевић, професор разр. наставе

II-4 Слађана Миленковић, професор разр. наставе

II-5 Наташа Лекић, професор разр. наставе

III разред

III-1 Вера Николић, професор разр. наставе

III-2 Ђорђе Павловић, професор разр. наставе

III-3 Татјана Радовић, професор разр. наставе

III-4 Гордана Балтић, професор разр. наставе

III-5 Виолета Дучић, професор разр. наставе

IV разред

IV-1 Маја Продановић, професор разр. наставе

IV-2 Десанка Стевановић, професор разр. наставе 

IV-3 Mарија Луковић, професор разр. наставе 

IV-4 Јасна Живковић, професор разр. наставе

 

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

СРПСКИ ЈЕЗИК

Сена Ткалец, професор

Марина Младеновић, професор

Нина Ракоњац, професор  (Наташа Симић Милошевић)

Јелена Пољаковић, професор

Љиља Ђорђевић, професор

МАТЕМАТИКА

Анђелка Марковић, професор

Јована Лазовић, професор

Милош Петровић, професор

Јелена Радовановић, професор

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Снежана Арсенијевић, наставник

Јагода Поповић, професор

Лидија Милетић, професор

Јелена Симић, професор

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

Лидија Недељковић, професор

Маја Милосављевић, професор

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Анђелка Ракоњац, професор

БИОЛОГИЈА

Вања Кубуровић, професор

Наташа  Матић, професор

ИСТОРИЈА

Драгана Костић, професор

Јована Петровић, професор

Дејан Бајовић, професор

ГЕОГРАФИЈА

Валентина Фетаховић, професор

Душан Станисављевић, професор

ФИЗИКА

Данијела Митровић, професор

Биљана Вујановић, професор

ХЕМИЈА

Дарко Вукићевић, професор

Јелена Ранковић, професор

ТЕХНИЧКО  И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

Виолета Мирковић, професор

Дејан Павловић, професор

МУЗИЧКА КУЛТУРА; ХОР И ОРКЕСТАР

Катарина Митровић, професор

Ксенија Ђорђевић, професор

ЛИКОВНА  КУЛТУРА; ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ

Милош Јовичић, професор

Мирјана Филиповић, професор

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Илија Банић, професор

Павле Стојановић, професор

Mихаило Банковић, професор

ВЕРСКА НАСТАВА

Миљан Јокић

Ненад Беговић

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Љиља Ђорђевић, професор

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Невена Петровић, професор

Ана Ивановић, професор

Тијана Тимотијевић, професор

 

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

Петар Павловић, професор разр. наставе

Јелена Томковић, професор разр. наставе

Гордана Ђорђевић, професор разр. наставе

Анкица Радовић, професор разр. наставе

ПОСЛУЖИТЕЉИ (захваљујући којима су просветни саветници оценили нашу школу као једну од најчистијих и науређенијих у округу):

Миленко Пауновић – домар

Марковић Александар – ложач

Данијела Томковић– сервирка

Иванка Пауновић – спремачица

Јасенка Ђапић – спремачица

Олгица Ђорђевић – спремачица

Тања Вујановић – спремачица

Милена Радисављевић  – спремачица

Весна Радовановић – спремачица

Зорица Благојевић – спремачица

Олга Белоица – спремачица

Бранка Ковачевић – спремачица

 

 

Related Images: