ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ:

Директор школе: Синиша Јовановић

Помоћник дир.школе: Татјана Радовић

Педагог школе: Бојана Пауновић

Психолог школе: Јелена Луцић-Буловић

Библиотекар: Тијана Тимотијевић

Секретар школе: Драгана Вукић

Административни радник: Милан Марковић

Шеф рачуноводства: Оливера Луковић

РАЗРЕДНА НАСТАВА

I  разред

I-1 Маја Продановић , професор разр. наставе

I-2 Милијана Петровић, професор разр. наставе

I-3 Јелена Томковић, професор разр. наставе

I-4 Јасна Живковић, професор разр. наставе

II разред

II-1 Гордана Стефановић, професор разр. наставе

II-2 Јелена Антонијевић, професор разр. наставе

II-3 Лидија Ћирић, наставник разр. наставе

II-4 Тања Матић, професор разр. наставе

II-5 Славица Николић, професор разр. наставе

III разред

III-1 Зорица Марковић, професор разр. наставе

III-2 Десанка Стевановић, професор разр. наставе (Марина Томковић)

III-3 Мирјана Ранитовић, професор разр. наставе

III-4 Слађана Миленковић, професор разр. наставе

III-5 Наташа Лекић, професор разр. наставе

IV разред

IV-1 Вера Николић, професор разр. наставе

IV-2 Ђорђе Павловић, професор разр. наставе

IV-3 Биљана Вилотијевић, професор разр. наставе (Никола Димитријевић)

IV-4 Гордана Балтић, професор разр. наставе

 

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

СРПСКИ ЈЕЗИК

Сена Ткалец, професор

Марина Младеновић, професор

Јулијана Златковић, професор

Јелена Пољаковић, професор

Љиља Ђорђевић, професор

Нина Ракоњац, професор

МАТЕМАТИКА

Анђелка Марковић, професор

Јована Лазовић, професор

Милош Петровић, професор

Јелена Радовановић, професор

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Снежана Арсенијевић, наставник

Јагода Поповић, професор

Лидија Милетић, професор

Јелена Симић, професор

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

Лидија Недељковић, професор

Бојан Шаргић, професор

БИОЛОГИЈА

Вања Кубуровић, професор

Наташа  Матић, професор

Тијана Лукић, професор

ИСТОРИЈА

Драгана Костић, професор

Јована Петровић, професор

Слађана Беговић, професор

ГЕОГРАФИЈА

Валентина Фетаховић, професор

Душан Станисављевић, професор

Милица Драговић, професор

ФИЗИКА

Данијела Митровић, професор

Биљана Вујановић, професор

Влада Карадиновић, професор

ХЕМИЈА

Дарко Вукићевић, професор

Јелена Ранковић, професор

ТЕХНИЧКО  И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

Виолета Мирковић, професор

Дејан Павловић, професор

МУЗИЧКА КУЛТУРА; ХОР И ОРКЕСТАР

Катарина Митровић, професор

Јелена Лаловић, професор (Ксенија Ђорђевић)

ЛИКОВНА  КУЛТУРА; ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ

Зоран Бановић, наставник

Анђелина Туцаковић, професор

Никола Благојевић, професор

Бојана Јоксимовић, професор

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Банић Бранислав, професор

Павле Стојановић, професор

Mихаило Банковић, професор

Андреа Боца, професор

ВЕРСКА НАСТАВА

Миљан Јокић

Ненад Беговић

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Љиља Ђорђевић, професор

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Сања Павловић, наставник

Ана Ивановић, професор

РУКЕ У ТЕСТУ

Тијана Влајковић, професор разр. наставе

ДОМАЋИНСТВО

Тијана Лукић, професор

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

Петар Павловић, професор разр. наставе

Татјана Радовић, професор разр. наставе

Тијана Влајковић, професор разр. наставе

Марија Луковић, професор разр. наставе

ПОСЛУЖИТЕЉИ (захваљујући којима су просветни саветници оценили нашу школу као једну од најчистијих и науређенијих у округу):

Миленко Пауновић – домар

Марковић Александар – ложач

Данијела Томковић– сервирка

Иванка Пауновић – спремачица

Јасенка Ђапић – спремачица

Олгица Ђорђевић – спремачица

Тања Вујановић – спремачица

Милена Радисављевић  – спремачица

Весна Радовановић – спремачица

Зорица Благојевић – спремачица

Лела Андрић – спремачица

Олга Белоица – спремачица

Бранка Ковачевић – спремачица