ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ:

Директор школе: Синиша Јовановић

Помоћник дир.школе: Мирјана Ранитовић

Педагог школе: Бојана Пауновић

Психолог школе: Јелена Луцић-Буловић

Библиотекар: Тијана Тимотијевић

Секретар школе: Јелена Пајевић

Административни радник: Милан Марковић

Шеф рачуноводства: Оливера Луковић

РАЗРЕДНА НАСТАВА

I  разред

I-1 Зорица Марковић, професор разр. наставе

I-2 Дијана Игњатијевић, професор разр. наставе

I-3 Никола Димитријевић, професор разр. наставе

I-4 Слађана Миленковић, професор разр. наставе

I-5 Наташа Лекић, професор разр. наставе

II разред

II-1 Вера Николић, професор разр. наставе

II-2 Ђорђе Павловић, професор разр. наставе

II-3 Татјана Радовић, професор разр. наставе

II-4 Гордана Балтић, професор разр. наставе

II-5 Виолета Дучић, професор разр. наставе

III разред

III-1 Маја Продановић , професор разр. наставе

III-2 Десанка Стевановић, професор разр. наставе 

III-3 Јелена Томковић, професор разр. наставе (Mарија Луковић)

III-4 Јасна Живковић, професор разр. наставе

IV разред

IV-1 Гордана Стефановић, професор разр. наставе

IV-2 Јелена Антонијевић, професор разр. наставе

IV-3 Лидија Ћирић, професор разр. наставе

IV-4 Тања Матић, професор разр. наставе

IV-5 Славица Николић, професор разр. наставе

 

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

СРПСКИ ЈЕЗИК

Сена Ткалец, професор

Марина Младеновић, професор

Нина Ракоњац, професор

Јелена Пољаковић, професор

Љиља Ђорђевић, професор

МАТЕМАТИКА

Анђелка Марковић, професор

Јована Лазовић, професор

Милош Петровић, професор

Јелена Радовановић, професор

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Снежана Арсенијевић, наставник

Јагода Поповић, професор

Лидија Милетић, професор

Јелена Симић, професор

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

Лидија Недељковић, професор

Бојан Шаргић, професор

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Анђелка Ракоњац

БИОЛОГИЈА

Вања Кубуровић, професор

Наташа  Матић, професор

ИСТОРИЈА

Драгана Костић, професор

Јована Петровић, професор

Дејан Бајовић, професор

ГЕОГРАФИЈА

Валентина Фетаховић, професор

Душан Станисављевић, професор

ФИЗИКА

Данијела Митровић, професор

Биљана Вујановић, професор

Влада Карадиновић, професор

ХЕМИЈА

Дарко Вукићевић, професор

Јелена Ранковић, професор

ТЕХНИЧКО  И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

Виолета Мирковић, професор

Дејан Павловић, професор

Влада Карадиновић, професор

МУЗИЧКА КУЛТУРА; ХОР И ОРКЕСТАР

Катарина Митровић, професор

Марија Божовић, професор

ЛИКОВНА  КУЛТУРА; ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ

Милош Јовичић, наставник

Никола Благојевић, професор

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Илија Банић, професор

Павле Стојановић, професор

Mихаило Банковић, професор

Андреа Боца, професор

ВЕРСКА НАСТАВА

Миљан Јокић

Ненад Беговић

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Љиља Ђорђевић, професор

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Сања Павловић, наставник

Ана Ивановић, професор

 

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

Петар Павловић, професор разр. наставе

Биљана Вилотијевић, професор разр. наставе

Анкица Радовић, професор разр. наставе

ПОСЛУЖИТЕЉИ (захваљујући којима су просветни саветници оценили нашу школу као једну од најчистијих и науређенијих у округу):

Миленко Пауновић – домар

Марковић Александар – ложач

Данијела Томковић– сервирка

Иванка Пауновић – спремачица

Јасенка Ђапић – спремачица

Олгица Ђорђевић – спремачица

Тања Вујановић – спремачица

Милена Радисављевић  – спремачица

Весна Радовановић – спремачица

Зорица Благојевић – спремачица

Олга Белоица – спремачица

Бранка Ковачевић – спремачица