Тимови у 2022/23. години

Стручни актив за развојно планирање
Симић Јелена-координатор
Пољаковић Јелена
Миленковић Слађана
Недељковић Лидија
Пауновић Бојана
Луцић Буловић Јелена
Марија Рајковић-представник Савета родитеља  
Вељко Димитријевић   – представник Ученичког парламента      
 Бобан Вићентијевић  – представник локалне самоуправе
Стручни актив за развој школског програма Пауновић Бојана
Николић Вера
Николић Славица
Вукићевић Дарко
Ивановић Ана  
Тим за обезбеђење квалитета и развој установе Вујановић Биљана- координаторРанитовић Мирјана Јовановић СинишаПауновић БојанаЛуцић Буловић ЈеленаФетаховић ВалентинаМатић ТањаАна Дукић – представник Савета родитеља  Тим за развој међупредметних комепетенција и предизетништва Радовановић Јелена– координаторЛекић НаташаЛуковић МаријаРадовић ТатјанаМилетић ЛидијаПољаковић ЈеленаСтојановић ПавлеБлагојевић Никола Павловић Ђорђе Марија Јелић – представник Савета родитеља
Тим за самовредновање
Николић Славица- координатор
Јовичић Милош
Ракоњац Нина
Пауновић Бојана
Ђорђевић Љиља
Ранковић Јелена
Живковић Јасна
Јелена Луцић Буловић
Милица Мијовић – представник Савета родитеља
Тим за инклузивно образовање Луцић Буловић Јелена – координатор
Лекић Наташа
Петровић Јована
Димитријевић Никола
Ћирић Лидија 
Бранка Павловић – представник Савета родитеља
Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља,злостављања и занемаривања
Пауновић Бојана– координатор
Синиша Јовановић – директор школе
Јелена Пајовић- секретар
Стевановић Десанка
Луцић Буловић Јелена
Бајовић Дејан
Милетић Лидија
Ранитовић Мирјана
Предраг Марићевић   – представник Савета родитеља     
Марко Вићентијевић       – представник Ученичког парламента
 Тим за професионалну оријентацију ученика   Луцић Буловић Јелена– координатор
Стефановић Гордана
Марковић Анђелка
Ђорђевић Ксенија
Митровић Данијела
Тим за прилагођавање новопридошлих ученика и наставника
Марковић Зорица – координатор
Костић Драгана
Јокић Миљан
Младеновић Марина
Тим за школски маркетинг и културну и јавну делатност школе
Поповић Јагода– координатор
Митровић Катарина
Ткалец Сена
Шаргић Бојан
Тијана Тимотијевић
Ана Ивановић
Тим за професионални развој  
Продановић Маја – координатор
Лазовић Јована
Арсенијевић Снежана
Антонијевић Јелена
Ћирић Лидија
Јелена Старчевић            
  – представник Савета родитеља
Tим за здравствено васпитање и социјалну заштиту
Кубуровић Вања – координатор
Матић Наташа
Игњатијевић Дијана
Ракоњац Анђелка
Радовић Анкица
Тим за развој школског спорта  
Банић Илија – координатор
Банковић Михаило
Стојановић Павле
Павловић Дејан
Павловић Петар
Тим за заштиту животне средине  
Станисављевић Душан – координатор
Балтић Гордана
Ђорђевић Гордана
Мирковић Виолета
Тим за сарадњу са породицом
Дучић Виолета– координатор
Анкица Радовић
Петровић Милош
Беговић Ненад
Карадиновић Влада
Јасмина Станковић
Тим за школски часопис
Тимотијевић Тијана – координатор
Славица Николић
Младеновић Марина
Ткалец Сена
Недељковић Лидија
Педагошки колегијум
Синиша Јовановић
Мирјана Ранитовић
Симић Јелена
Јелена Луцић Буловић
Бојана Пауновић
Стефановић Гордана
Сена Ткалец
Јагода Поповић
Душан Станисављевић
Наташа Матић
Ксенија Ђорђевић
Павле Стојановић