Распоред звоњења за прву смену:
 
ГРУПА А
08:00 – 08:30 – 1. Час
08:35 – 09:05 – 2. Час
09:05 – 09:20 – 1. Велики одмор
09:20 – 09:50 – 3. Час
09:55 – 10:25 – 4. Час
 
ГРУПА Б
10:45 – 11:15 – 1. Час
11:20 – 11:50 – 2. Час
11:50 – 12:05 – Велики одмор
12:05 – 12:35 – 3. Час
 
Распоред звоњења за другу смену:
 
13:30 – 14:00 – 1. Час
14:05 – 14:35 – 2. Час
Одмор 20 минута
14:55 – 15:25 – 3. Час
Одмор 10 минута
15:35 – 16:05 – 4. Час
16:10 – 16:40 – 5. Час
16:45 – 17:15 – 6. Час
17:20 – 17:50 – 7. Час