Основна школа „Милан Илић Чича“ је почела са радом 1959. године и у свом саставу има 40 одељења са укупно 1077 ученика и 84 запослена радника. Школа се налази у улици Књаза Милоша 88 у центру града. Околину школе и целокупно природно и друштвено окружење користимо као ресурс за планирање и реализацију различитих садржаја и активности из школског програма. Настава је стручно заступљена и изводи се у кабинетима за предметну наставу и разредно – специјализованим учионицама за млађе разреде.
Услови за рад значајно су унапређени током 2007/2008. године када је захваљујући средствима Министарства просвете и локалне самоуправе школа реконструисана, те је квадратура са 2600 квадратних метара увећана на 4600 квадратних метара. Часове физичке културе реализујемо у сали СРЦ „ Шумадија“ која се налази на 50 метара од школе. Поседујемо и два кабинета за информатику а свака учионица има рачунар који је повезан на интернет. Наставници имају могућност да уз помоћ БИМ пројектора ученицима прикажу одговарајуће наставне садржаје. Током школске године, полугодишње, издајемо лист „ Глас школе“ и „ Спортски забавник“.
Ученици се, поред редовне наставе, ангажују и на додатној настави, у различитим секцијама у школи, a учествујемо и у свим видовима такмичења, како у организацији Министарства просвете, тако и у организацији других уставова. Сваке године учесници смо државног такмичења из више наставних области.
Потврду квалитета планирања школа је добила након посебног стручно педагошког надзора, који су извршили просветни саветници Министарства просвете. Вреднован је годишњи план рада за шк.2010/11. годину и описан је највишим нивоом остварености (ниво 4).
Школа је реализатор три пројекта: пројекат „ Школа без насиља“ који спроводи УНИЦЕФ у сарадњи са Министарством просвете, Министарством здравља, Министарством рада и социјалне политике, Саветом за права детета Владе Републике Србије, Заводом за унапређивање образовања и васпитања, а од 2008/09. године у програму учествују Министарство унутрашњих послова и Министарство омладине и спорта, „Оснаживање школе за инклузивно образовање“ за чије остварење подршку обезбеђују у оквиру пројекта „Пружање услуга на локалном нивоу-DILS, који реализује Влада Републике Србије, Министарство просвете и науке, средствима Светске банке/Међународне банке за обнову и развој,IBRD Зајам број 7510 и пројекат који финансира Европска унија „Подршка осигурању квалитета система завршних исита на националном нивоу у основном и средњем образовању“.

Related Images: