7/1

 1. Миа Марковић

2. Урош Станић

7/2

1. Сандра Јовановић

2. Милица Ристовић

7/3

1. Даница Бујагић

2. Маша Антић

7/4

1. Андријана Гавриловић

2. Ленка Митровић

7/5

1. Емилија Алексијевић

2. Ђурђа Миловановић