Поштовани родитељи,

     На основу Члана 48. Закона о основном образовању и васпитању („Сл.гласник РС“ бр.55/13), у оквиру Програма сарадње са породицом школа сваког месеца организује ОТВОРЕНИ ДАН ШКОЛЕ. Тога дана заинтересовани родитељи/старатељи могу да присуствују образовно-васпитном раду (часовима). 

Kако би се та сарадња одвијала на обострано задовољство родитеља и наставника потребно је да се родитељи и наставници придржавају следећих правила:

 • Дужност одељењског старешине је да обавести родитеље о могућности присуствовања часовима
 • Родитељ који жели да присуствује часу је дужан да обавести одељењског старешину о томе најкасније НЕДЕЉУ ДАНА ПРЕ ПОСЕТЕ
 • У предметној настави одељењски старешина координира посету родитеља часовима тако што приликом договарања посете посредује између предметних наставника и родитеља
 • Наставник је у обавези да у есДневнику образовно-васпитног рада у рубрици напомена евидентира присуство родитеља
 • Једном часу могу да присуствују највише три родитеља (уколико се пријави више од три, час посећује прво троје са списка, а осталима ће бити понуђен следећи термин)
 • Родитељ је само посматрач, а за време трајања часа НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО КОМЕНТАРИСАЊЕ или било какво ометање часа
 • Родитељ има право да своје утиске, уколико то жели, саопшти наставнику након завршеног часа
 • Мобилни телефони МОРАЈУ бити искључени
 • СНИМАЊЕ И ФОТОГРАФИСАЊЕ НА ЧАСУ НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО

ТЕРМИНИ У КОЈИМА РОДИТЕЉИ МОГУ ДА ПРИСУСТВУЈУ ЧАСОВИМА:

 1. ПОНЕДЕЉАК, 24.ОКТОБАР 2022.
 2. УТОРАК, 29.НОВЕМБАР 2022.
 3. СРЕДА, 21.ДЕЦЕМБАР 2022.
 4. ЧЕТВРТАК, 23.ФЕБРУАР 2023.
 5. ПЕТАК, 31.МАРТ 2023.
 6. ПОНЕДЕЉАК, 24.АПРИЛ 2023.
 7. УТОРАК, 16.МАЈ 2023.