Поштовани родитељи,

     На основу Члана 48. Закона о Основном образовању и васпитању(„Сл.гласник РС“ бр.55/13), у оквиру Програма сарадње са  породицом, школа сваког месеца организује ОТВОРЕНИ ДАН ШКОЛЕ. Тога дана заинтересовани родитељи/ старатељи могу да присуствују образовно-васпитном раду (ЧАСОВИМА).

Како би се та сарадња одвијала на обострано задовољство родитења и наставника потребно је да се родитељи и наставници придржавају следећих правила:

  • Дужност одељенског старешине је да обавести родитеље о могућности присуствовања часовима
  • Родитељ који  жели  да присуствује часу је дужан да обавести одељењског  старешину о томе најкасније НЕДЕЉУ ДАНА ПРЕ ПОСЕТЕ
  • У предметној настави одељењски старешина координира посету родитеља часовима тако што приликом договарања посете посредује између предметних наставника и родитеља
  • Наставник је у обавези да у дневнику образовно-васпитног рада у рубрици НАПОМЕНА евидентира присуство родитеља
  • Једном часу  могу да присуствују највише три родитеља( уколико се пријави више од три,час посећује прво троје са списка, а осталима ће бити понуђен следећи термин)
  • Родитељ је само посматрач, а за време трајања часа НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО КОМЕНТАРИСАЊЕ или било икакво ометање часа
  • Мобилни телефони   морају   бити искључени
  • СНИМАЊЕ И ФОТОГРАФИСАЊЕ НА ЧАСУ НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО

ТЕРМИНИ  У  КОЈИМА  РОДИТЕЉИ  МОГУ  ДА                 

                       ПРИСУСТВУЈУ ЧАСОВИМА:

1.ПОНЕДЕЉАК,28.ОКТОБАР 2019.год.

2.УТОРАК,26.НОВЕМБАР 2019.год.

3.СРЕДА,25.ДЕЦЕМБАР 2019.год.

4.ЧЕТВРТАК,23.ЈАНУАР 2020.год.

5.ПЕТАК,6.МАРТ 2020. год.

6.ПОНЕДЕЉАК,6.АПРИЛ 2020.год.

7. УТОРАК,5.МАЈ 2020.год.