Поштовани родитељи,

     На основу Члана 48. Закона о основном образовању и васпитању („Сл.гласник РС“ бр.55/13), у оквиру Програма сарадње са породицом школа сваког месеца организује ОТВОРЕНИ ДАН ШКОЛЕ. Тога дана заинтересовани родитељи/старатељи могу да присуствују образовно-васпитном раду (часовима). 

Kако би се та сарадња одвијала на обострано задовољство родитеља и наставника потребно је да се родитељи и наставници придржавају следећих правила:

  • Дужност одељењског старешине је да обавести родитеље о могућности присуствовања часовима
  • Родитељ који жели да присуствује часу је дужан да обавести одељењског старешину о томе најкасније НЕДЕЉУ ДАНА ПРЕ ПОСЕТЕ
  • У предметној настави одељењски старешина координира посету родитеља часовима тако што приликом договарања посете посредује између предметних наставника и родитеља
  • Наставник је у обавези да у есДневнику образовно-васпитног рада у рубрици напомена евидентира присуство родитеља
  • Једном часу могу да присуствују највише три родитеља (уколико се пријави више од три, час посећује прво троје са списка, а осталима ће бити понуђен следећи термин)
  • Родитељ је само посматрач, а за време трајања часа НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО КОМЕНТАРИСАЊЕ или било какво ометање часа
  • Родитељ има право да своје утиске, уколико то жели, саопшти наставнику након завршеног часа
  • Мобилни телефони МОРАЈУ бити искључени
  • СНИМАЊЕ И ФОТОГРАФИСАЊЕ НА ЧАСУ НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО

Related Images: